Культура хетської держави

ПечатьE-mail

Хетти створили третю велику державу Стародавнього Сходу, що суперничала з Єгиптом і Вавілонією. Вони залишили нам величні барельєфи, вирізьблені на скелях, руїни міст, клинописні та ієрогліфічні письмена.
У XIX ст. До Р.Х. в Малій Азії виникає перша держава хеттів /хаттів/. Яка консолідується при царі Телепіні /біля 1535 р. До Р. Х. /. Хетти зміцнюють своє панування в Сирії, проникають в Палестину, підкорюють Міцтаннійську державу і відкидають ассірійців.Проте могутня воєнна хвиля “морських народів” підриває силу Хеттської держави XII ст. До Р.Х. Хеттське царство розпадається на дрібні князівства, починається занепад Хеттської культури. Проте, хеттська культура продовжувала існувати в Малій Азії, на Анатолійському півострові. У VII ст. До Р.Х. останнє хеттське князівство Кархемиш було зруйновано царем Ассірії Саргоном II. Про хеттів зовсім забули в наступні столітті, як і про їх переможців – ассірійців. Тільки в нашому столітті сходознавці отримали реальне уявлення про хеттське мистецтво і досягли справжніх успіхів в складній справі розшифровки хеттських написів.
Довго спроби прочитати написи хеттів не приводили до успіху. Нарешті великому чеському вченому Беджиху Грозному \1879-1952\ вдалося знайти “мову-ключ” до таємничої хеттської мови. Нею виявилася українська мова і інші слов’янські мови.
По-хеттські “небо” звучить як “небіс”, “вода” – як “ватар”, “їсти” – як “ецца”, “довгий” – як “дулуга”, “новий” – як “нова”, “кістка” – як “хаста”. А як співпадає хеттський чисельник “три” з українським “три”, або “сіпта” з українським “сім”. Б.Грозний встановив читання хеттських клиноподібних написів. Після його праць розшифровка хеттських текстів впевнено пішла вперед. Але крім клинопису хетти користувалися і власним ієрогліфічним письмом, яке, однак, не було схоже на єгипетське. Розшифровка ієрогліфів продовжувалася декілька десятиріч. Адже і Шампольон, і дешифровщики аккадського клинопису мали білінгву – тексти написані на двох мовах. При розшифровці хеттських ієрогліфів Малої Азії мовознавці такої білінгви не мали. Проте Б.Грозному нарешті вдалося розкрити і цю загадку.
Спираючись на ці дані, можна висловити судження, що Хеттська держава була заснована народом, що належав до Слов’янської мовної групи, який у ІІ тис. до Р.Х. з півдня Європи переселився до Малої Азії на Анатолійський півострів. Цілком ймовірно, що засновниками Хеттської держави були індоєвропейці, арійці.
Таким чином, проблеми вивчення хеттської культури становлять великий науковий інтерес. Дешифровка хеттської писемності дозволила вивчати історію і культуру хеттів на основі документальних джерел. Про високий рівень культури, розвиток законодавства, міжнародні відносини, релігійні уявлення, накопичення наукових знань свідчить знайдений багатий державний архів, що налічував до 20000 клинописних документів.
Про релігію хеттів дають уявлення камінні рельєфи, що зображають процесії богів, інші культові сцени і релігійні тексти. Для хеттів був характерним культ Великої богині –Матері природи, що уособлював сили плодючості. Також у хеттів почитався бог грози, грому і блискавки. Тещуб, який пізніше перетворився у бога – покровителя держави. Хетти поклонялися і богу вмираючої і воскресаючої природи Телепіну. Поряд з цим у хеттів зберігалися багато численні культи місцевих божеств, що є відгомоном родового устрою і великого значення племінної верхівки.
Мистецтво, архітектура хеттів становить великий інтерес і саме йому багато в чому зобов’язане могутнє ассірійське мистецтво. Задовго до утвердження панування Ассірії біля входу у хеттські храми і палаци височіли грандіозні фігури фантастичних тварин – вартових. Археологи знайшли оригінальні скульптури на Чорній горі : камінні голови з великими очима, вражаючих нас своїм пильним виразом. Деяка грубість форм дещо знижує художній рівень хеттських камінних скульптур. Проте хетти зайняли своє особливе місце і їх слово у мистецтві прозвучало по всій Передній Азії. Адже саме вони вперше в історії архітектури ввели циклопічну кладку з необроблених камінних брил. Циклопічна камінна кладка, планування палаців, використання колон зі своєрідними базами, які прикрашені скульптурами споріднює хеттську архітектурну творчість з архітектурою Мікенського і Егейського світу.
Коли у VIII ст. До Р.Х. з історичної арени щезла Держава Хеттів, залишилася, однак, їх мова. Нащадки хеттів у І тис. До Р.Х. населяли Анатолію і зберегли свою мову. Античні історики і географи донесли до нас назви країн, розташованих у Малій Азії, на Анатолійському півострові – Лікія, Лідія, Карія. ”В той час, як вивчення лівійської мови продовжувалося більше сторіччя і було пов’язано з величезною витратою сил, - зазначає відомий спеціаліст по дешифровці давніх мов Іоганес Фрідріх, - вивчення лідійської мови почалось лише після першої світової війни, майже на пустому місці, і практично не потребувало великої праці". 3 допомогою мови хеттів мовоэнавці можуть читати лідійські тексти. Довгий час і письмо, і мова карійців, що жили у південно-західній частині Анатолійського півострова, уявлялися невирішеною загадкою. І тільки у 60-х р. ХХ ст. Віталій Шеворошкін довів, що карійська мова споріднена з мовою хеттів.
Карія слугувала зв’язуючою ланкою між Малою Азією, островами Егейського моря і Грецією.
Отже, вивчення хеттської культури ставить велику історичну проблему про взаємозв’язків хеттів з племенами Сірії, Північної Месепотамії та Егейськими племенами, що жили на островах Егейського моря і у Греції. Хетти Малоі Азії були посередниками між країнами Передньої Азії і Південно-Східної Європи. Дальше дослідження культури хеттів допоможе охарактеризувати важливий процес культурних взаємовпливів давніх народів Азії і Європи.

Похожие сочинения